Miron bv
Image default
Bedrijven

Public Space

Veel mensen houden graag hun eigen eigendom in orde. We zorgen dat onze tuin gemaaid wordt, we kopen mooie meubels en we houden alles proper. Er is echter een ander aspect van onze omgeving die we vergeten, namelijk datgene dat we niet bezitten. In Nederland is het dus zo dat de wetgever heeft opgetreden met de Omgevingswet, die een rechtstreeks een impact gaat hebben op bedrijven en inwoners.

Nood aan participatie

In de hedendaagse samenleving is er weinig individuele aandacht voor de openbare ruimte. Wat in veel gevallen nodig is, is een goede omgevingsvisie. Het centraal idee is dat de Omgevingsruimte een framework. In dit kader gaat men kijken naar verkeer, infrastructuur, natuur en milieu. Het is belangrijk dat al deze elementen perfect samen werken. Om deze omgevingsvisie te creëren moet natuurlijk worden samengewerkt met publieke en private entiteiten, zoals gemeente, bedrijven en burgercollectieven.

Hoe werkt deze participatie?

Het zorgen voor samenhang tussen de verschillende componenten is zeer belangrijk. Zo moeten woningbouw, energievoorziening en de digitale infrastructuur samenwerken met natuurbescherming en economische ontwikkeling. Hierbij is het noodzakelijk en zelfs verplicht dat burgers ook iets te zeggen hebben. De inbreng van burgers kan heel handig zijn, want ze kennen de omgeving, ze weten welke onderwerpen van belang zijn voor de gemeenschap, ze kunnen de vinger leggen op de problemen en daardoor betere oplossingen kunnen aangeven.

Om ervoor te zorgen dat de burgers ook effectief meedoen in de omgevingsvisie, moet de gemeenten inspringen. Hier wordt best gebruikt gemaakt van de smartphones, aangezien zowel jong als oud deze bezitten. Het ideale medium zou hier een app zijn. Hoe de gemeente het invult, is een keuze die gemaakt moet worden.

Door burgers en bedrijven te laten participeren, worden deze ook trotser op hun omgeving. Tegelijk zorgen gemeentes voor een grotere democratische legitimiteit, wat de politiek altijd ten goede komt.

https://www.gemeentepeiler.nl/omgevingsvisie/