Miron bv
Image default
Zorg

Belangrijke ontwikkelingen voor medewerkers in de zorg

Incura praktijksoftware werkt sinds kort samen met Buddee. Dit online HR-platform richt zich met name op kleine praktijken. Belangrijke functionaliteiten van Buddee zijn:

-urenregistratie;

-verlof balansen;

-verzuimcijfers;

-contractenbeheer.

Als je al met de Incura EPD en imuis online software werkt, mag je Buddee twee maanden kosteloos uitproberen.

Zorgprestatiemodel

In 2022 zit er een belangrijke verandering aan te komen voor zorgprofessionals: het Zorgprestatiemodel gaat van start. Idee achter deze nieuwe bekostiging voor forensische zorg en geestelijke gezondheidszorg is de administratie zo eenvoudig mogelijk te maken. Minder regels, eerlijke vergoedingen en duidelijke nota’s moeten meer transparantie voor cliënten en zorgverleners bewerkstelligen. Voor de Jeugd GGZ geldt het nieuwe Zorgprestatiemodel overigens niet. Het model is een samenwerkingsverband van:

-VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland);

-Landelijk Platform Psychische Gezondheid MIND;

-de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra);

-de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten);

-de Dienst Justitiële Inrichtingen (van het ministerie van Justitie en Veiligheid);

-de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen);

-het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen);

-de VNG (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland);

-ZN (Zorgverzekeraars Nederland);

-V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland);

-de Nederlandse ggz (geestelijke gezondheidszorg);

-de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).

Op www.zorgprestatiemodel.nl worden veel vragen beantwoord. We geven een paar voorbeelden. Wie neemt de besluiten in het model? Wat merkt de patiënt van de nieuwe bekostiging? Mag je een no-show declareren? Komt er een aparte vergoeding voor reistijd? Hoe kan ik acute zorg declareren? Blijft een DSM-diagnose verplicht? Wat moet ik zelf regelen met mijn softwareleverancier?

Transitie naar het ZPM 

Op om het laatste in te haken: het Incura-team is volop bezig met de voorbereidingen van de transitie naar het ZPM. Zodra de concrete contouren zichtbaar zijn, worden alle gebruikers geïnformeerd. Wil je alvast weten wat de financiële consequenties zullen zijn? Incura heeft de Zorgprestatiemodel-simulatie ontwikkeld die snel inzicht geeft. Huidige bedragen worden omgerekend aan de hand van vertaaltabellen met actuele tarieven.

Ben je geïnteresseerd in Buddee of is er iets van het ZPM dat je niet snapt? De Incura helpdeskmedewerkers zitten voor je klaar: 088 – 946 22 73, info@incura.nl.

https://www.incura.nl/