Miron bv
Image default
Energie

Duurzame energietransitie: wat houdt dat precies in?

Wat houdt duurzame energietransitie in?

De term duurzame energietransitie bespreekt het overgaan van fossiele brandstoffen op duurzame energie. Al tientallen jaren gebruikt men voor verschillende doeleinden vele fossiele brandstoffen als aardolie, aardgas, steenkool en nog meer. Deze zijn stuk voor stuk niet goed voor het milieu. Wanneer deze traditionele brandstoffen verbrand worden komt er veel CO2 vrij. Deze schadelijke stoffen spelen een aanzienlijke rol in de klimaatverandering. Dat onderwerp komt heden ten dage steeds frequenter naar voren. Met behulp van focus op duurzame energietransitie wordt het verbruik van fossiele en daarmee milieuonvriendelijke brandstoffen verminderd en schuift het energiegebruik richting een schonere versie.

Is duurzame energietransitie echt nodig?

Het begrip duurzame energietransitie is ontzettend belangrijk in de focus op een schoner leefklimaat voor alle huidige en toekomstige generaties. Er zijn vele vervuilende factoren die gebruik maken van fossiele brandstoffen. Denk hierbij aan de transportsector. Dagelijks rijden er in Nederland alleen al miljoenen voertuigen over de wegen doorheen heel het land. Dit zijn niet alleen auto’s, maar ook vrachtwagens, busjes, voertuigen met aanhangwagens, bussen, et cetera. Hoewel steeds meer van deze vehikels een tussenoplossing hebben gevonden door te investeren in duurzame energiebronnen als waterstof en accu’s, is er nog steeds een meerderheid die functioneert op een originele verbrandingsmotor die werkt op diesel, benzine of gas.

Zijn er voorbeelden van duurzame energiebronnen?

Waar fossiele brandstoffen eindig zijn en daarmee een keer opraken, zijn duurzame energiebronnen oneindig lang in te zetten. Deze zijn daarbij ook nog eens goed voor het milieu omdat het proces van energie opwekken geen schadelijke uitstoot teweeg brengt. Denk bij duurzame energiebronnen aan het opwekken van energie middels water, zon, wind of warmte. Uit deze elementen kun je altijd nieuwe energie blijven halen. Op dit moment wordt er gelukkig steeds meer en meer ingezet op het utiliseren van energie die is opgewekt door windmolenparken of zonnepanelen.

Bestaan er richtlijnen waarop je richt met duurzame energietransitie?

Wil je serieus ergens op inzetten dan heb je doelen of richtlijnen nodig waaraan je je kunt houden en die je kunt meten. In het geval van de transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen is een regel als deze er ook. Internationaal geldt het alom bekende klimaatakkoord van Parijs. Als je kijkt naar Nederland alleen dan zie je dat men met de zogeheten Klimaatwet bezig is. Hierin zijn doelstellingen opgesteld die ons land moet motiveren en aansporen om in te zetten op deze transitie naar groen. In deze wet wordt 1990 als beginpunt genomen. In 2030 moet er 49 procent minder CO2 uitgestoten worden dan in het beginpunt: 1990. In het jaar 2050 is dat zelfs 95 procent minder CO2. Er wordt hierop ingezet door gebruik te maken van biobrandstoffen, auto’s met accu’s en op waterstof en op het isoleren van huizen. Zo legt heel Nederland samen de basis voor de duurzame energietransitie.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/